TUYỂN DỤNG

Vincento đang tuyển dụng 2 vị trí dưới đây với việc làm ổn định, chính sách đãi ngộ hấp dẫn!

 

 

1. Nhân viên Kinh doanh (Sale) 5 bạn

2. Nhân viên kho 4 bạn