CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

 

 

Phí vận chuyển: cho nhóm NPP

 

TRỊ GIÁ ĐƠN HÀNG
(SAU CHIẾT KHẤU)

TP HCM VÙNG I
Quận: 10,11, 12, TÂN BÌNH, TÂN PHÚ

TP HCM VÙNG II
Quận: 1,3,4,5,6,7, Bình Thạnh

TP HCM VÙNG III
Quận: 2,9, THỦ ĐỨC, NHÀ BÈ, BÌNH TÂN, HOCMON, CỦ CHI

Miền Nam (từ Đà Nẵng trở vào)
trừ vùng biên và hải đảo

HÀ NỘI đến QUẢNG NAM 

ĐVVC:

VND 10,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe, tàu lửa
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 20,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe, tàu lửa
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 50,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Theo phí vc của ĐVVC

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe, tàu lửa
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 80,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe, tàu lửa
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 150,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe, tàu lửa
 ...

Miễn phí

Các đơn hàng dưới 2 triệu đồng: giao hàng tại kho

 

Phí vận chuyển: cho nhóm khách sỉ

TRỊ GIÁ ĐƠN HÀNG
(SAU CHIẾT KHẤU)

TP HCM VÙNG I
Quận: 10,11, 12, TÂN BÌNH, TÂN PHÚ

TP HCM VÙNG II
Quận: 1,3,4,5,6,7,8, Bình Thạnh

TP HCM VÙNG III
Quận: 2,9, THỦ ĐỨC, NHÀ BÈ, BÌNH TÂN, HOCMON, CỦ CHI

Miền Nam (từ Đà Nẵng trở vào)
trừ vùng biên và hải đảo

HÀ NỘI đến QUẢNG NAM 

ĐVVC:

VND 3,000,000

Miễn phí

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe,
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 5,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe,
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 10,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Theo phí vc của ĐVVC

Theo phí vc của ĐVVC

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe,
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 30,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Theo phí vc của ĐVVC

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe,
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH

VND 50,000,000

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Viettel, Giaohangtietkiem,
 247,
 Các chành xe,
 ...

Tanos giao hàng MIỄN PHÍ
tới điểm nhận hàng của ĐVVC
ở KHU VỰC NỘI THÀNH